Arassa ýaşaýyş, sagdyn durmuş!

badge 

Ýokary Hilli

AKGAP markasy esasynda önümlerimiziň dürli görnüşleri Aşgabadyň we welaýatlaryň ýöriteleşdirilen dükanlaryny hem-de supermarketlaryny üpjün edýär.

leaves

Tebigy Arassa

Önümlerimiz ekologiki taýdan arassa, halkara ölçeglerine laýyk gelýän, häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda, ýokary hil bilen taýýarlanylýar.

tag

Elýeterli Baha

Biz önümlerimiziň hilini gowulandyrmak bilen bir hatarda bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda hem yzygiderli alada edýäris. Önümlerimiziň hili barlaghana merkezinde barlanylýar.