Biz Barada


AKGAP markasy

Biz Barada
 

AKGAP markasy esasynda önümlerimiziň dürli görnüşleri Aşgabadyň we welaýatlaryň ýöriteleşdirilen dükanlaryny hem-de supermarketlaryny üpjün edýär.

Önümlerimiz ekologiki taýdan arassa

Ýokary hil bilen taýýarlanylýar
 

Önümlerimiz ekologiki taýdan arassa, halkara ölçeglerine laýyk gelýän, häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda, ýokary hil bilen taýýarlanylýar.

Önümlerimiziň hilini gowulandyrmak

Elýeterli bolmagy
 

Biz önümlerimiziň hilini gowulandyrmak bilen bir hatarda bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda hem yzygiderli alada edýäris. Önümiň özüne düşýän gymmadyny peseltmek üçin çig maly özümizde öndürmegiň ygtybarly ýollaryny gözleýäris. Önümlerimiziň hili barlaghana merkezinde barlanylýar.