Önümlerimiz


Bişirme Torbalar 8sany

Önüm:

    Bişirme Torbalar 8sany

Önüm Barada:

    Towuk, et we balyk bişirmek üçin
    Tagamlaryňyz gysga wagtda we lezzetli bişer. Ähli tarapyň deň derejede bişmegini üpjün eder. Pejiňizi we gabyňyzy arassa saklar.
    Duýduryş: Pejiňiziň gyzgynlygy 200˚C derejeden ýokary bolmaly däl.
    Torbany pejiň gyzdyryjy enjamyna degirmäň.
    Mikrotolkun peçde ulanylanda, baglamak üçin hökman plastik gysgyç ulanyň. Gün şöhlesiniň düşmeýän, gury we salkyn ýerde saklamaly.
    Torbany otdan uzakda saklaň!