Önümlerimiz


Nitril Ellik S

Önüm:

    Nitril Ellik S - Köp maksatly nitril ellik


Önüm Barada:

    Külkesiz, Bir gezeklik, Iki ele hem oňaýly, Sterillenmedik     Düzüminde Lateks ýoklygy sebäpli, lateksli duýgur kişiler üçin has amatlydyr.
    Lateks elliklere garanda, has kyn şertlerde hem uzak wagtlap ulanmak mümkin.
    Dürli we göze ilýän reňki arkaly azyk önümlerinde garyşmak howpuny azaldýar, azyk öndürýän kärhanalarda ulanmak üçin diýseň amatlydyr.
    Barmagyň ujundaky dokumaly ýüzi, gury we öl maddalary ýeňillik bilen anyklamagy üpjün edýär.

Saklanyş Şertleri:

    0 С -den 30 C çenli derejede saklamaly.
    Gün yşygyndan uzakda we salkyn ýerde saklaň