Önümlerimiz


Zebra Bişirme Torbasy

Önüm:

    Zebra Bişirme Torbasy 8sany


Önüm Barada:

    Iýmitlerinizin gaba ýapyşmazdan bişmegini üpjün eder. Gabyňyzyň hapalanmagyny öňüni alar. Mikrotolkunly peçde hem ulanylýar. 220 ˚C çenli derejede bişirýär.
    Ýag ulanmak zerur däl!
    Duýduryş: Peçiň gyzdyryjy enjamyna degirmäň. Gözenegiň üstünde bişýän naharlaryňyzda ulanmaň. Kagyzy, peçiňiz gyzandan soňra ulanyň.
    Pergament kagyzyň 1 m meýdanynyň agramy: 60 gr