Önümlerimiz


Streç Plýonka 45sm 980m

Önüm:

    Streç Plýonka 45sm 980m


Önüm Barada:

    Akgap Streç Plýonka, arassaçylyk we gigiýena şertini berjaý edip, iýmitleriňizi daşky mikroplardan gorap saklar.
    Akgap Streç Plýonka, göz bilen görünmeýän kiçi gözenekleriniň kömegi bilen iýmitleriňiz dem alyp, köp wagtlap täzeligine durar we bakteriýa döremeginiň öňüni alar.
    Iýmitleriňiziň yslary bir-birine garyşmaz.