Önümlerimiz


Zebra Streç Plýonka 45x240cm

Önüm:

    Zebra Streç Plýonka 45x240cm


Önüm Barada:

    Zebra Streç Plýonka, arassaçylyk we gigiýena şertini berjaý edip, iýmitleriňizi daşky mikroplardan gorap saklar.
    Zebra Streç Plýonka, göz bilen görünmeýän kiçi gözenekleriniň kömegi bilen iýmitleriňiz dem alyp, köp wagtlap täzeligine durar we bakteriýa döremeginiň öňüni alar.
    Iýmitleriňiziň yslary bir-birine garyşmaz.